Biografie

Als kind op de basisschool wist ik het al: ik wilde voor mensen zorgen. Hun leven aangenamer maken in periodes dat ze hulpbehoevend zijn. En dus vertrok ik na de middelbare school naar de HBO-V.

Maar het werken intramuraal vond ik te eentonig. Na de HBO-V koos ik daarom voor de wijkverpleging. Bij de mensen thuis is niet alles voorhanden. Dat maakt je inventief, leert je te kijken naar alles wat wél kan en wat de cliënt wil. Ik heb zo geleerd mijn eigen normen en waarden niet te projecteren op de ander.
Het werken aan projecten, het verbeteren van processen rondom de cliënt en het in beweging brengen van zorgteams begon ik steeds leuker te vinden. Ik was toe aan een volgende stap: een actieve bijdrage leveren aan het optimaliseren van de zorg.

Die kans kreeg ik bij FlexiCura, een organisatie die zich specialiseert in particuliere zorg en in 2006 begon met het aanbieden van door de overheid gefinancierde zorg. Mijn taak: de reguliere zorgtak vormgeven. Uitgangspunt daarbij was niet wat de indicatie voorschreef, maar wat de cliënt wilde en welke mogelijkheden er waren om de zorg daarnaar in te richten. Particuliere zorg en reguliere zorg combineren, 24-uurs zorg, nachtzorg, oppasvoorzieningen voor ouderen: alles slaagde dankzij het aantrekken van persoonlijk betrokken en creatief personeel.

De stap naar intramuraal was een logische volgende. Bij Stichting Sint Jacob werkte ik eerst een jaar in een verpleeghuis, daarna maakte ik de overstap naar de geriatrische revalidatiezorg. Het werken in een grote organisatie met langere lijnen daagde me uit om gestructureerd te werken en rekening te houden met verschillende belangen. Medewerkers een stem geven, zonder voorbij te gaan aan de visie van de organisatie vroeg veel inlevingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit.

Inmiddels werk ik als zelfstandig projectmanager. Mijn managementstijl kenmerkt zich door co-creatie. Ik plaats mezelf naast medewerkers in plaats van erboven. Ik geloof in benaderbaar zijn, vertrouwen schenken en betrokken zijn. Dit in combinatie met duidelijk zeggen waar het op staat en koers bepalen, resulteert in teams die zelfstandig durven en kunnen bewegen. Medewerkers voelen zo de ruimte om hun professionaliteit te verbeteren en te excelleren.

Als manager ben ik geslaagd als het team zelfstandig draait en alleen bij complexe gevallen aanklopt voor afstemming. Deze frisse managementmethode staat ver af van de autoritaire stijl die voorheen bepalend was binnen zorgorganisaties. Mijn motto: succes is voor de teams en niet voor de manager!